Responsive image
การสนทนาภาษาอังกฤษเบื้องต้น
(Basic English Conversation)
ผู้เรียนจะได้เรียนภาษาอังกฤษเบื้องต้นสำหรับการใช้ในชีวิตประจำวัน ไปจนถึงแบบเป็นทางการเพื่อการทำงานหรือสัมภาษณ์งาน เน้นฝึกวิธีคิดเป็นภาษาอังกฤษ หลักการจำที่ใช้ได้จริง และมี Mind Map ช่วยให้การพูดเป็นไปอย่างไหลลื่น รวดเร็ว และพูดได้ยาวต่อเนื่อง

เนื้อหาคอร์สเรียนได้แก่

- วิธีการทักทายผู้อื่นเป็นภาษาอังกฤษตามวัฒนธรรมสากล
- การออกเสียงที่ถูกต้องตามเจ้าของภาษา
- การแนะนําตัวเองในชีวิตประจำวันและสำหรับการสัมภาษณ์งานแบบเป็นทางการ
- การบรรยายสิ่งต่างๆ
- การอธิบายความรู้สึกของตนเอง
- คำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันและในการเดินทาง
- เทคนิคการพูดในที่สาธารณะโดยใช้ Mind Map
- มุมมองการตอบคำถามแบบเจ้าของภาษา


**คอร์สมีอายุ 3 เดือนหลังจากชำระค่าเรียน
เรียนการสนทนาภาษาอังกฤษเบื้องต้นกับ Teacher Joe Meredith ชาวอังกฤษ สำเนียงฟังง่าย สนุกสนาน นำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันหรือการทำงาน

โดยมุ่งเน้นเนื้อหาการเรียน ดังนี้....

- การทักทายเบื้องต้นสำหรับชีวิตประจำวันและการทำงาน ในต่างวัฒนธรรม

- การแนะนำตนเอง ในเรื่องความชอบ ความสนใจ ครอบครัว มหาวิทยาลัย คณะที่ศึกษา งานที่ทำ และทักษะที่เรามี

- ออกเสียงถูกต้องและชัดเจน

- ฝึก Public Speaking Mind Map เพื่อช่วยในการพูดอังกฤษได้ไหลลื่น ไม่สะดุด ได้แบบต่อเนื่องและยาว แก้ไขปัญหาพูดได้แค่เป็นคำๆ
ผู้เรียนจะได้เรียนภาษาอังกฤษเบื้องต้นสำหรับการใช้ในชีวิตประจำวัน ไปจนถึงแบบเป็นทางการเพื่อการทำงานหรือสัมภาษณ์งาน เน้นฝึกวิธีคิดเป็นภาษาอังกฤษ หลักการจำที่ใช้ได้จริง และมี Mind Map ช่วยให้การพูดเป็นไปอย่างไหลลื่น รวดเร็ว และพูดได้ยาวต่อเนื่อง

เนื้อหาคอร์สเรียนได้แก่

- วิธีการทักทายผู้อื่นเป็นภาษาอังกฤษตามวัฒนธรรมสากล
- การออกเสียงที่ถูกต้องตามเจ้าของภาษา
- การแนะนําตัวเองในชีวิตประจำวันและสำหรับการสัมภาษณ์งานแบบเป็นทางการ
- การบรรยายสิ่งต่างๆ
- การอธิบายความรู้สึกของตนเอง
- คำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันและในการเดินทาง
- เทคนิคการพูดในที่สาธารณะโดยใช้ Mind Map
- มุมมองการตอบคำถามแบบเจ้าของภาษา


**คอร์สมีอายุ 3 เดือนหลังจากชำระค่าเรียน
Chapter 1 Greeting18 นาที

Chapter 2 Pronunciation22 นาที

Chapter 3 Self-introduction28 นาที

Chapter 4 Mind-map39 นาที

Chapter 5 Hobby34 นาที

Chapter 6 Family28 นาที

Chapter 7 Travel32 นาที

Chapter 8 Public Speaking19 นาที

ติดต่อสอบถาม (Contact)

0863542244

ที่อยู่ (Address)
บริษัท พรีเเพร ทู ฟลาย จำกัด
169/98 อาคารเสริมทรัพย์ ชั้น 5 ถนนรัชดาภิเษก
เขตดินเเดง กรุงเทพฯ 10400
Prepare to FLY co.,Ltd.
169/98 Sermsub Building-5th FL., Ratchadapisek Street/
Din-Daeng District, Bangkok,
Thailand 10400

Terms of Service  |  Privacy Policy

เเผนที่ (Google Maps)

https://goo.gl/maps/Preparetofly

www.preparetoflyonline.com